Wykonawstwo instalacji sanitarnych

Od 2014 roku wykonaliśmy setki realizacji, które obejmowały wykonanie instalacji:

-wentylacji w tym również z PVC-U,

-klimatyzacji,

-ogrzewania,

-wod-kan,

-gazu,

-hydrantów,

-odwodnienia dachu,

-instalacji przemysłowych

Dzięki zdobytemu doświadczeniu realizujemy kontrakty na poziomie 15 000 000 zł netto rocznie.

SANEN s.c. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii
Europejskiej.