Dotacja

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych kanałów wentylacyjnych zmniejszających ryzyko osadzania się                                                  zanieczyszczeń w systemach wentylacji

Planowane efekty

W efekcie wdrożenia innowacji nastąpi:

         a) zmniejszenie ryzyka osadzania się zanieczyszczeń w miejscach połączeń kanałów,

         b) zmniejszenie zużycia elementów czyszczących,

         c) zmniejszenie strat ciśnienia powietrza przepływającego,

         d) obniżenie poziomu generowanego hałasu 

Wartość projektu: 908 908,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 628 107,50 PLN

SANEN s.c. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii
Europejskiej.