Dotacja

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek  
                       przewodów wentylacyjnych o innowacyjnym połączeniu kołnierzowym dzięki zakupowi
                       zaawansowanej linii technologicznej

Planowane efekty

 Innowacyjny produkt pozwoli na uzyskanie następujących korzyści, w stosunku do stosowanych obecnie połączeń
 kołnierzowych:

         a) zmniejszenie strat ciśnienia powietrza przepływającego,

         b) obniżenie poziomu generowanego hałasu przy przepływie powietrza,

         c) zmniejszenie ryzyka osadzania się zanieczyszczeń w miejscach połączeń kanałów,

         d) zmniejszenie zużycia elementów czyszczących.

 

Wartość projektu: 1 302 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 586 080,00 PLN

SANEN s.c. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii
Europejskiej.